Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9621
Title: Nghiên cứu giám sát ổn định hệ thống điện trong thời gian thực
Other Titles: Study on Monitoring of Power System Stability in Real-time
Authors: Phạm, Văn Kiên
Advisor: Ngô, Văn Dưỡng, PGS.TS.
Lê, Kim Hùng, GS.TS.
Keywords: Ổn định
Ổn định hệ thống điện
Giám sát ổn định
Giám sát thời gian thực
Hệ thống điện
Ổn định và điều khiển
Issue Date: 2019-01
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện. Mã số: 62.52.02.02; 301 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về các phương pháp tính toán, phân tích và đánh giá ổn định của HTĐ; Chương 2. Phương pháp xây dựng miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định trong mặt phẳng công suất; Chương 3. Phương pháp đánh giá mức độ ổn định của hệ thống điện theo các yếu tố bất định; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9621
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamVanKien.TT.pdfTóm tắt1.45 MBAdobe PDFView/Open
PhamVanKien.TT.Eng.pdfAbstract1.33 MBAdobe PDFView/Open
PhamVanKien.TV.pdfToàn văn41.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.