Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9613
Title: Nghiên cứu cải thiện một số chỉ tiêu cơ lý của đất tại khu vực đèo Đại La sử dụng cho móng đường ô tô
Authors: Nguyễn, Văn Phước
Advisor: Nguyễn, Hồng Hải, TS.
Keywords: Đất
Móng đường ô tô
Khu vực đèo Đại La
Thành phố Đà Nẵng
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 119 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về cấp phối thiên nhiên và tình trạng khai thác, sử dụng cấp phối thiên nhiên trong xây dựng đường ôtô tại TP. Đà Nẵng; Chương 2.Thí nghiệm đánh giá chất lượng cấp phối thiên nhiên tại các mỏ đất khu vực đèo Đại La; Chương 3.Nghiên cứu cải thiện cường độ cấp phối thiên nhiên mỏ đất số 3 sử dụng làm móng đường.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9613
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanPhuoc.TT.pdfTóm tắt967.03 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanPhuoc.TV.pdfToàn văn14.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.