Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9612
Title: Chọn tỉ lệ hợp lý độ cứng của cáp (EF) và dầm cứng (EJ) cho cầu dây văng hai nhịp cáp đồng quy
Authors: Trần, Đăng Nam
Advisor: Trần, Đình Quảng
Keywords: Dây cáp
Dầm cứng
Cầu dây văng hai nhịp cáp đồng quy
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 92 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan cầu dây văng; Chương 2.Phương pháp tính kết cấu cầu dây văng 2 nhịp; Chương 3.Chọn tỷ lệ hợp lý độ cứng của cáp (EF) và dầm cứng (EJ) cho cầu dây văng 2 nhịp cáp đồng quy.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9612
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranDangNam.TT.pdfTóm tắt940.28 kBAdobe PDFView/Open
TranDangNam.TV.pdfToàn văn2.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.