Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9611
Title: Đề xuất một số giải pháp thiết kế nâng cao cảnh quan một số tuyến đường trục chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Vũ Hương
Advisor: Phan, Cao Thọ, PGS.TS.
Keywords: Cảnh quan đường đô thị
Thành phố Đà Nẵng
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 132 trang.
Table of contents: Chương 1.Khái quát về cảnh quan đường đô thị; Chương 2.Hiện trạng các tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Đề xuất giải pháp thiết kế nhằm nâng cao cảnh quan đường đô thị ở Đà Nẵng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9611
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiVuHuong.TT.pdfTóm tắt487.1 kBAdobe PDFView/Open
TranThiVuHuong.TV.pdfToàn văn6.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.