Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9610
Title: Nghiên cứu nội dung khung phát triển giao thông đô thị bền vững và định hướng áp dụng vào thành phố Đà Nẵng
Authors: Phan, Thái Bình
Advisor: Nguyễn, Quang Đạo, PGS.TS.
Keywords: Giao thông đô thị bền vững
Thành phố Đà Nẵng
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 128 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về phát triển bền vững và giao thông đô thị; Chương 2.Tổng hợp, phân tích và đề xuất nội dung khung về phát triển giao thông đô thị bền vững; Chương 3.Định hướng áp dụng vào thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9610
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThaiBinh.TT.pdfTóm tắt544.1 kBAdobe PDFView/Open
PhanThaiBinh.TV.pdfToàn văn1.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.