Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9609
Title: Đề xuất một số giải pháp về quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Văn Dũng
Advisor: Nguyễn, Quang Đạo, PGS.TS.
Keywords: Dự án giao thông trọng điểm
Thành phố Đà Nẵng
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 152 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề cơ bản về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 2.Thực trạng quản lý dự án và vấn đề nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua; Chương 3.Xây dựng một số giải pháp về công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả các dự án giao thông trọng điểm trong thời gian đến.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9609
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVanDung.TT.pdfTóm tắt429.26 kBAdobe PDFView/Open
LeVanDung.TV.pdfToàn văn3.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.