Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9608
Title: Nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới giao thông đường bộ thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai theo hướng phát triển bền vững
Authors: Lê, Viết Nghĩa
Advisor: Phan, Cao Thọ, PGS.TS.
Keywords: Mạng lưới giao thông đường bộ
Khu Kinh tế mở Chu Lai
Phát triển bền vững
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 131 trang.
Table of contents: Chương 1.Giới thiệu về Khu Kinh tế mở Chu Lai và một số lý thuyết về mạng lưới giao thông đường bộ; Chương 2.Thực trạng khai thác của mạng lưới giao thông đường bộ trong Khu Kinh tế mở Chu Lai; Chương 3.Các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới giao thông đường bộ trong khu kinh tế mở Chu Lai theo hướng phát triển bền vững.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9608
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVietNghia.TT.pdfTóm tắt673.74 kBAdobe PDFView/Open
LeVietNghia.TV.pdfToàn văn6.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.