Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9607
Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế đường ven biển Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước TP Đà Nẵng, xét đến ảnh hưởng của nước biển dâng
Authors: Lê, Minh Tuấn
Advisor: Nguyễn, Quang Đạo, PGS.TS.
Keywords: Đường bộ ven biển
Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước Đà Nẵng
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 147 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Phân tích cơ sở và định hướng nội dung thiết kế kết hợp đường và đê ven biển; Chương 3.Đề xuất một số giải pháp thiết kế đường ven biển cho khu đô thị Đa Phước.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9607
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeMinhTuan.TT.pdfTóm tắt607.96 kBAdobe PDFView/Open
LeMinhTuan.TV.pdfToàn văn4.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.