Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9606
Title: Khảo sát sự trượt tương đối giữa ống thép và bê tông đến khả năng chịu lực của cột ống thép nhồi bê tông chịu nén lệch tâm
Authors: Phạm, Trường Tín
Advisor: Phạm, Mỹ, TS.
Keywords: Khảo sát
Mô hình thực nghiệm
Mô hình số
Cột bê tông ống thép nhồi bê tông
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 110 trang
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về cột ống thép nhồi bê tông (CFST); Chương 2.Khảo sát bài toán bằng phương pháp số và thực nghiệm; Chương 3.Phân tích kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9606
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamTruongTin.TT.pdfTóm tắt1.61 MBAdobe PDFView/Open
PhamTruongTin.TV.pdfToàn văn5.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.