Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9603
Title: So sánh hiệu quả kinh tế kỹ thuật khi sử dụng cừ thép Larsen và cừ bê tông ứng lực trước trong thi công chắn giữ hố đào sâu
Authors: Doãn, Quang Khiêm
Advisor: Lê, Khánh Toàn, TS.
Keywords: Cừ thép Larsen
Cừ bê tông
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 120 trang
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về một số giải pháp chắn giữ hố đào sâu; Chương 2.Cơ sở lý thuyết tính toán cừ thép Larsen và cừ bê tông ứng lực trước trong chắn giữ hố đào sâu; Chương 3.So sánh hiệu quả kinh tế, kỹ thuật giữa hai phương án cừ thép Larsen và cừ bê tông ứng lực trước
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9603
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanQuangKhiem.TT.pdfTóm tắt769.39 kBAdobe PDFView/Open
DoanQuangKhiem.TV.pdfToàn văn6.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.