Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9602
Title: Nghiên cứu sử dụng tro bay từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải làm cọc đất - Tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía Đông đường Mậu Thân thành phố Trà Vinh
Authors: Phạm, Thanh Tùng
Advisor: Châu, Trường Linh, PGS.TS.
Keywords: Tro bay
Cọc đất
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 160 trang
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về các biện pháp tăng cường sức chịu tải nền đất yếu bằng cọc vật liệu đất - Chất kết dính; Chương 2.Xác định các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu cọc đất - Tro bay; Chương 3.Mô hình hóa sự làm việc của cọc đất tro bay.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9602
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThanhTung.TT.pdfTóm tắt584.97 kBAdobe PDFView/Open
PhamThanhTung.TV.pdfToàn văn38.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.