Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9601
Title: Khảo sát ứng xử của móng cọc tương tác với nền đất dưới tác động của tải trọng ngang
Authors: Thái, Hoàng Ân
Advisor: Phạm, Mỹ, TS.
Keywords: Móng cọc
Nền đất
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 84 trang
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về móng cọc; Chương 2.Cơ sở lý thuyết về tính toán; Chương 3.Khảo sát ứng xử của móng cọc tương tác với nền đất dưới tác động của tải trọng ngang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9601
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThaiHoangAn.TT.pdfTóm tắt1.77 MBAdobe PDFView/Open
ThaiHoangAn.TV.pdfToàn văn3.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.