Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9600
Title: Nghiên cứu sử dụng xỉ than từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải làm cọc gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía Đông đường Mậu Thân - thành phố Trà Vinh
Authors: Lê, Hoàng Sa
Advisor: Châu, Trường Linh, PGS.TS.
Keywords: Nền đất
Nguồn thải Xỉ than
Cọc vật liệu rời
Khu đô thị mới phía Đông đường Mậu Thân
Thành phố Trà Vinh
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải.
Kỹ thuật xây dựng Công trình dân dục và công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 154 trang
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về các biện pháp xử lý nền đất yếu bằng giải pháp cọc vật liệu rời; Chương 2.Xác định các chỉ tiêu cơ lý của nền đất yếu và cọc xỉ than; Chương 3.Mô phỏng số sự làm việc của cọc xỉ than.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9600
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeHoangSa.TT.pdfTóm tắt758.53 kBAdobe PDFView/Open
LeHoangSa.TV.pdfToàn văn11.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.