Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/96
Title: Nghiên cứu tính toán phương thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối điện lực Sơn Trà
Authors: Bùi, Đỗ Quốc Huy
Advisor: Đinh, Thành Việt
Keywords: Lưới điện phân phối
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/96
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt160.84 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.78.pdfToàn văn471.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.