Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9599
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của ma sát âm có xét đến yếu tố đầu vào ngẫu nhiên khi tính toán móng cọc
Authors: Nguyễn, Văn Lộc
Advisor: Đặng, Công Thuật, TS.
Keywords: Móng cọc
Ma sát âm
Tham số đầu vào ngẫu nhiên
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 80 trang
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về phương pháp tính toán móng cọc cho công trình xây dựng; Chương 2.Cơ sở khoa học của hiện tượng ma sát âm khi tính toán móng cọc và phương pháp mô phỏng Monte Carlo; Phân tích độ tin cậy của móng cọc trên nền đất yếu dựa vào mô phỏng Monte Carlo.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9599
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanLoc.TT.pdfTóm tắt156.47 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanLoc.TV.pdfToàn văn1.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.