Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9596
Title: Tính liên kết nửa cứng nối dầm liên tục liên hợp thép - Bê tông
Authors: Nguyễn, Minh Vinh
Advisor: Phạm, Văn Hội, GS.TS.
Keywords: Dầm
Kết cấu
Kết cấu liên hợp thép - bê tông
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 113 trang
Table of contents: Chương 1.Một vài nét tổng quan về kết cấu liên hợp thép - Bê tông; Chương 2.Tính toán liên kết liên hợp dùng cho nhà cao tầng theo Eurocode 4; Chương 3.Ví dụ tính toán.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9596
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenMinhVinh.TT.pdfTóm tắt1.34 MBAdobe PDFView/Open
NguyenMinhVinh.TV.pdfToàn văn2.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.