Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9588
Title: Khảo sát đánh giá cường độ chịu nén của bê tông theo thiết kế và thực tế thi công các công trình ở tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Văn Nam Tư
Advisor: Trương, Hoài Chính, PGS.TS.
Keywords: Bê tông
Cường độ chịu nén của bê tông
Cột bê tông cốt thép
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 299 trang
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về bê tông và việc sử dụng vật liệu bê tông cho các công trình ở tỉnh Trà Vinh; Chương 2.Đánh giá cường độ của bê tông ở hiện trường; Chương 3.Đánh giá cường độ chịu nén của bê tông tại hiện trường một số công trình ở Trà Vinh.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9588
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanNamThu.TT.pdfTóm tắt5.37 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanNamThu.TV.pdfToàn văn15.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.