Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9565
Title: Xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy của kết cấu khi chịu tác động của tải trọng động đất
Authors: Lê, Trung Cường
Advisor: Đặng, Công Thuật, TS.
Keywords: Động lực học của công trình
Độ tin cậy của kết cấu
Tải trọng động đất
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 104 trang
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về động đất và phương pháp giảm thiểu tác động của động đất; Chương 2.Cơ sở khoa học của đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu; Chương 3.Xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu dựa vào phương pháp số.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9565
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTrungCuong.TT.pdfTóm tắt1.11 MBAdobe PDFView/Open
LeTrungCuong.TV.pdfToàn văn4.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.