Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9561
Title: Phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Authors: Lê, Nguyệt Bảo Châu
Advisor: Nguyễn, Xuân Lãn, TS.
Keywords: Đơn vị chấp nhận thẻ
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 96 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về mạng giá trị; Chương 2.Thực trạng về việc phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Chương 3.Giải pháp phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9561
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeNguyetBaoChau.TT.pdfTóm tắt682.5 kBAdobe PDFView/Open
LeNguyetBaoChau.TV.pdfToàn văn3.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.