Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9558
Title: Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường trung học phổ thông huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thanh Tú
Advisor: Trần, Văn Hiếu, TS.
Keywords: Giáo dục hướng nghiệp
Học sinh dân tộc thiểu số
Giáo dục trung học phổ thông
Quảng Nam
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 138 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông; Chương 2.Thực trạng quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường trung học phổ thông ở huyện Bắc Trà My và Nam Trà My tỉnh Quảng Nam; Chương 3.Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường trung học phổ thông huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9558
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhTu.TT.pdfTóm tắt314.13 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThanhTu.TV.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.