Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9555
Title: Biện pháp quản lý xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Toán tại các trường Trung học cơ sở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Văn Hoàng
Advisor: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh, PGS.TS.
Keywords: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
Môn Toán THCS
Quản lý giáo dục
Giáo dục trung học cơ sở
Huyện Hòa Vang
Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 120 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan ở các trường THCS. Chương 2.Thực trạng quản lý xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Toán tại các trường THCS huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chương 3.Các biện pháp quản lý xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Toán tại các trường THCS huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9555
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVanHoang.TT.pdfTóm tắt191.38 kBAdobe PDFView/Open
LeVanHoang.TV.pdfToàn văn756.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.