Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9554
Title: Phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh
Authors: Phạm, Hữu Nghĩa
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục trung học
Phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn
Tổ trưởng chuyên môn
Trà Vinh
Quản lý nhân sự
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 117 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường THPT. Chương 2.Thực trạng phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường THPT tỉnh Trà Vinh. Chương 3.Biện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường THPT tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9554
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamHuuNghia.TT.pdfTóm tắt438.68 kBAdobe PDFView/Open
PhamHuuNghia.TV.pdfToàn văn2.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.