Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9546
Title: Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Nguyên
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Cho vay doanh nghiệp
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Chi nhánh Kon Tum
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 149 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9546
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNguyen.TT.pdfTóm tắt435.62 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNguyen.TV.pdfToàn văn2.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.