Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9545
Title: Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Đăk Lăk
Authors: Trần, Trung Nghĩa
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Huy động vốn
Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
HDBank Đăk Lăk
Chi nhánh Đăk Lăk
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 118 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác huy động vốn của ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích thực trạng về công tác huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Đăk Lăk; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Đăk Lăk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9545
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranTrungNghia.TT.pdfTóm tắt278.56 kBAdobe PDFView/Open
TranTrungNghia.TV.pdfToàn văn1.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.