Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9540
Title: Hệ tư vấn dựa trên phân tích hàm ý thống kê
Other Titles: Recommender System Based on Statistical Implicative Analysis
Authors: Phan, Quốc Nghĩa
Advisor: Huỳnh, Xuân Hiệp, PGS.TS.
Đặng, Hoài Phương, TS.
Keywords: Mô hình tư vấn
Hàm ý thống kê
Phương pháp phân tích
Khoa học máy tính
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 62.48.01.01; 178 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Phân lớp độ đo hấp dẫn khách quan theo tham số hàm ý thống kê; Chương 3. Mô hình tư vấn dựa trên chỉ số hàm ý thống kê; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9540
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanQuocNghia.TT_E.pdfSummary1.3 MBAdobe PDFView/Open
PhanQuocNghia.TT.pdfTóm tắt1.31 MBAdobe PDFView/Open
PhanQuocNghia.TV.pdfToàn văn8.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.