Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9529
Title: Ảnh hưởng của khai thác nước dưới đất đến xâm nhập mặn và lún mặt đất, áp dụng cho tỉnh Trà Vinh
Other Titles: Impacts of Groundwater Exploitation on Saltwater Intrusion and Land Subsidence: A Case Study in Tra Vinh Province
Authors: Huỳnh, Văn Hiệp
Advisor: Nguyễn, Thế Hùng, GS.TS.
Phạm, Văn Long, TS.
Keywords: Sụt lún mặt đất
Xâm nhập mặn
Độ sâu mặt phân cách
Tầng chứa nước pleistocence giữa-trên
Ven biển và Trà Vinh
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 62.58.02.02; 241 trang.
Table of contents: Chương I. Tổng quan về sụt lún mặt đất; Chương II. Cơ chế gây lún mặt đất và hệ phương trình vi phân xâm nhập mặn; Chương III. Cơ sở lý thuyết tính toán sụt lún mặt đất và giải hệ phương trình vi phân xâm nhập mặn; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9529
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhVanHiep.TT.pdfTóm tắt1.48 MBAdobe PDFView/Open
HuynhVanHiep.TT_E..pdfAbstract1.12 MBAdobe PDFView/Open
HuynhVanHiep.TV.pdfToàn văn22.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.