Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9447
Title: Xây dựng bộ chỉ tiêu phục vụ lựa chọn dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Authors: Phạm, Đình Thành Hoàng
Advisor: Phan, Cao Thọ, PGS.TS.
Keywords: Dự án giao thông đầu tư
Hình thức đầu tư đối tác công tư
Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 115 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP); Chương 2.Dự án PPP trong lĩnh vực giao thông và các tổn hại, hạn chế của dự án PPP giao thông ở nước ta; Chương 3.Xây dựng bộ chỉ tiêu phục vụ lựa chọn dự án giao thông đầu tư theo hình thức PPP; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9447
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamDinhThanhHoang.TT.pdfTóm tắt632.1 kBAdobe PDFView/Open
PhamDinhThanhHoang.TV.pdfToàn văn2.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.