Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9446
Title: Nâng cao khả năng giám sát chương trình điều khiển hệ thống điều tốc Nhà máy Thủy điện Srêpôk 3 bằng ngôn ngữ lập trình Grafcet
Authors: Nguyễn, Mạnh Đạt
Advisor: Trần, Đình Khôi Quốc, TS.
Keywords: Hệ thống điều tốc
Nhà máy thủy điện Srêpôk 3
Ngôn ngữ lập trình Grafcet
Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. Mã số: 60.52.02.16; 141 trang.
Table of contents: Chương 1.Điều tốc nhà máy thủy điện Srêpôk 3; Chương 2.Phân tích điều tốc nhà máy Srêpôk 3; Chương 3.Phương pháp lập trình có cấu trúc Grafcet & phương pháp tổ chức lập trình Gemma; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9446
Appears in Collections:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenManhDat.TT.pdfTóm tắt1.02 MBAdobe PDFView/Open
NguyenManhDat.TV.pdfToàn văn29.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.