Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9445
Title: Điều khiển ổn định tốc độ Turbine bằng thuật điều khiển bền vững H∞
Authors: Nguyễn, Văn Dũng
Advisor: Trương, Thị Bích Thanh, TS.
Keywords: Hệ thống điều tốc (GOV) Turbine thủy điện
Nhà máy thủy điện Srêpốk 3.
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. Mã số: 60.52.02.16; 135 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan bộ điều tốc Turbine thủy điện & bộ điều tốc Turbine thủy điện Srêpốk 3; Chương 2. Mô hình hóa hệ thống điều tốc Turbine thủy điện; Chương 3.Lý thuyết điều khiển bền vững thuật điều khiển bền vững H∞; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9445
Appears in Collections:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanDung.TT.pdfTóm tắt1.12 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanDung.TV.pdfToàn văn4.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.