Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9444
Title: Đánh giá ổn định đoạn sông Đăkbla qua thành phố Kon Tum và biện pháp chỉnh trị
Authors: Nguyễn, Hữu Duy
Advisor: Nguyễn, Thế Hùng, GS.TS.
Keywords: Sông Đăkbla
Đánh giá ổn định
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng Công trình Thủy. Mã số: 62.58.02.02
Table of contents: Chương 1.Đặc điểm tự nhiên lưu vực sông Đăkbla; Chương 2.Hiện trạng, phương hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum và các mối liên quan đến khu vực nghiên cứu; Chương 3.Đánh giá thực trạng biến đổi lòng dẫn đoạn sông Đăkbla đoạn qua thành phố Kon Tum; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9444
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuuDuy.TT.pdfTóm tắt1.48 MBAdobe PDFView/Open
NguyenHuuDuy.TV.pdfToàn văn2.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.