Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9443
Title: Phân tích ổn định trượt sâu của tường cừ chắn đất
Authors: Trần, Ngọc Duy
Advisor: Đặng, Công Thuật, TS.
Keywords: Tường cừ
Địa chất công trình
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về các giải pháp bảo vệ thành hố đào sâu; Chương 2.Cơ sở khoa học nghiên cứu ổn định trượt sâu của tường cừ; Chương 3.Phân tích ổn định trượt sâu của tường cừ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9443
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNgocDuy.TT.pdfTóm tắt1.09 MBAdobe PDFView/Open
TranNgocDuy.TV.pdfToàn văn3.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.