Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9442
Title: Thiết lập mô hình tính toán diễn biến hình thái luồng nạo vét Cửa Lở, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Đức Toàn
Advisor: Nguyễn, Văn Hướng, TS.
Keywords: Mô hình toán
Nạo vét Cửa Lở
Khu vực Cửa Lở
Huyện Núi Thành, Quảng Nam
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy. Mã số: 60.58.02.02
Table of contents: Chương 1.Tổng quan chung về vùng nghiên cứu; Chương 2.Lựa chọn mô hình tính toán, cơ sở dữ liệu, thiết kế luồng nạo vét; Chương 3.Kết quả tính toán thủy động lực, diễn biến hình thái trước và sau nạo vét.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9442
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDucToan.TT.pdfTóm tắt3.73 MBAdobe PDFView/Open
NguyenDucToan.TV.pdfToàn văn9.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.