Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9410
Title: Biện pháp quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Lào
Authors: Xaysena, Konekeochay
Advisor: Nguyễn, Quang Giao, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục đại học
Nghiên cứu khoa học
Sinh viên Lào
Giáo dục đại học
Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Lào
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 107 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên ở trường đại học. Chương 2.Thực trạng quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐH Luật – ĐHQG Lào. Chương 3.Biện pháp quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐH Luật – ĐHQG Lào.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9410
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XaysenaKonekeochay.TT.pdfTóm tắt184.01 kBAdobe PDFView/Open
XaysenaKonekeochay.TV.pdfToàn văn600.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.