Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9408
Title: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2020
Authors: Lê, Ngọc Việt Linh
Advisor: Phan, Minh Tiến, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục đại học
Đội ngũ giảng viên
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
Giáo dục đại học
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 144 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên trường đại học. Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Đông Á. Chương 3.Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Đông Á.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9408
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeNgocVietLinh.TT.pdfTóm tắt200.5 kBAdobe PDFView/Open
LeNgocVietLinh.TV.pdfToàn văn853.54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.