Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9407
Title: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học ở Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Thị Ngọc Hiền
Advisor: Nguyễn, Quang Giao, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục đại học
Quản lý chất lượng dạy học
Giáo dục đại học
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 131 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng dạy học ở trường đại học; Chương 2.Thực trạng quản lý chất lượng dạy học ở Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp quản lý chất lượng dạy học ở Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9407
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiNgocHien.TT.pdfTóm tắt637.32 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiNgocHien.TV.pdfToàn văn1.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.