Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9406
Title: Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở Quảng Nam
Authors: Phạm, Thị Hiến
Advisor: Trần, Hồng Lưu, TS.
Keywords: Đạo đức
Giáo dục đạo đức cho sinh viên
Trường cao đẳng nghề tỉnh Quảng Nam
Triết học
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 96 trang.
Table of contents: Chương 1.Quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức; Chương 2.Thực trạng giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở Quảng Nam; Chương 3.Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở Quảng Nam theo quan niệm Hồ Chí Minh.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9406
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiHien.TT.pdfTóm tắt233.49 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiHien.TV.pdfToàn văn613.39 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.