Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9405
Title: Sự kế thừa và phát triển hạt nhân hợp lý phép biện chứng Hêghen trong "Bút ký Triết học" của V.I. Lênin
Authors: Lê, Đức Thọ
Advisor: Lê, Hữu Ái, PGS.TS.
Keywords: Phép biện chứng Hêghen
Biện chứng duy vật
"Bút ký Triết học"
V.I. Lênin
Phân tích
Triết học
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 93 trang.
Table of contents: Chương 1. Nội dung của phép biện chứng Hêghen; Chương 2.Sự kế thừa và phát triển của V.I.Leenin về phép biện chứng trong tác phẩm "Bút ký Triết học".
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9405
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeDucTho.TT.pdfTóm tắt470.99 kBAdobe PDFView/Open
LeDucTho.TV.pdfToàn văn684.97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.