Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9404
Title: Biện pháp quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Thị Minh Hiền
Advisor: Phan, Minh Tiến, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục đại học
Luận văn tốt nghiệp
Sinh viên
Hoạt động thực tập tốt nghiệp
Giáo dục đại học
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.05; 105 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động TTTN của sinh viên trường đại học; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên tại ĐHKTĐN; Chương 3.Các biện pháp quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên tại ĐHKTĐN.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9404
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiMinhHien.TT.pdfTóm tắt293.73 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiMinhHien.TV.pdfToàn văn580.97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.