Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9364
Title: Ứng dụng điều khiển dự báo phi tuyến cho thiết bị phản ứng khuấy trộn liên tục
Other Titles: Application of Non-Linear Model Predictive Control for Continous Stirred Tank Reactor
Authors: Mai, Thị Đoan Thanh
Advisor: Bùi, Quốc Khánh, PGS.TS.
Đoàn, Quang Vinh, PGS.TS.
Keywords: Lò phản ứng khuấy trộn liên tục CSTR
Điều khiển dự báo phi tuyến
Hệ song tuyến bất định
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. Mã số: 62.52.02.16; 217 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về thiết bị phản ứng có khuấy trộn liên tục CSTR; Chương 2.Thiết lập mô hình điều khiển thiết bị phản ứng khuấy trộn liên tục thủy phân Anhydride Acetic; Chương 3.Thiết kế bộ điều khiển dự báo thích nghi cho hệ song tuyến bất định và áp dụng vào điều khiển hệ phản ứng khuấy trộng liên tục thủy phân Anhydride Acetic; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9364
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiThiDoanThanh.TT.pdfTóm tắt1.9 MBAdobe PDFView/Open
MaiThiDoanThanh.TT_E.pdfSummary1.72 MBAdobe PDFView/Open
MaiThiDoanThanh.TV.pdfToàn văn32.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.