Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9321
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo chuẩn nghề nghiệp
Authors: Trần, Khôi Nguyên
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục tiểu học
Cán bộ quản lý
Giáo dục tiểu học
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 132 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp. Chương 2.Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo chuẩn nghề nghiệp. Chương 3.Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo chuẩn nghề nghiệp.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9321
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranKhoiNguyen.TT.pdfTóm tắt206.83 kBAdobe PDFView/Open
TranKhoiNguyen.TV.pdfToàn văn864.04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.