Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9318
Title: Quản lý công tác giáo dục y đức cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Oanh
Advisor: Phùng, Đình Mẫn, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục đại học
Giáo dục y đức
Sinh viên
Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 151 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận của quản lý công tác giáo dục y đức cho sinh viên; Chương 2.Thực trạng quản lý công tác giáo dục y đức cho sinh viên tại Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng; Chương 3.Các biện pháp quản lý công tác giáo dục y đức cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9318
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiOanh.TT.pdfTóm tắt186.33 kBAdobe PDFView/Open
TranThiOanh.TV.pdfToàn văn1.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.