Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9315
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á - Chi nhánh Quy Nhơn
Authors: Nguyễn, Thị Việt Anh
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Thẩm định tín dụng
Cho vay tiêu dùng
Ngân hàng TMCP Việt Á
Chi nhánh Quy Nhơn
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 96 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận cơ bản về thẩm định tín dụng trong cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác thẩm định tín dụng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Quy Nhơn; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Quy Nhơn.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9315
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiVietAnh.TT.pdfTóm tắt410.66 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiVietAnh.TV.pdfToàn văn692.09 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.