Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9312
Title: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm thép xây dựng tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương Đà Nẵng
Authors: Đoàn, Ngọc Lực
Advisor: Lâm, Minh Châu, TS.
Keywords: Kênh phân phối sản phẩm
Quản trị kênh phân phối
Phân phối sản phẩm thép xây dựng
Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 93 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kênh phân phối; Chương 2.Tổng quan về Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương và thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm thép xây dựng tại công ty; Chương 3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm thép xây dựng tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9312
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanNgocLuc.TT.pdfTóm tắt507.12 kBAdobe PDFView/Open
DoanNgocLuc.TV.pdfToàn văn1.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.