Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9226
Title: Nghiên cứu quá trình cháy của nhiên liệu Biodiesel trong động cơ đốt trong
Other Titles: A Studying the Combustion Process of Biodiesel Fuel in Internal Combustion Engine
Authors: Nguyễn, Mạnh Cường
Advisor: Trần, Văn Nam, GS.TS.
Dương, Việt Hùng, PGS.TS.
Keywords: Nhiên liệu Biodiesel
Động cơ đốt trong
Quá trình cháy
Kỹ thuật Cơ khí Động lực
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực. Mã số: 62.52.01.16; 271 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Cơ sở lý thuyết; Chương 3.Nghiên cứu thực nghiệm; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9226
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenManhCuong.TT.pdfTóm tắt1.33 MBAdobe PDFView/Open
NguyenManhCuong.TT_E.pdfSummary1.23 MBAdobe PDFView/Open
NguyenManhCuong.TV.pdfToàn văn30.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.