Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9178
Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hưng Vượng
Authors: Phan, Thanh Hiệu
Advisor: Phạm, Thị Lan Hương, PGS.TS.
Keywords: Tạo động lực làm việc
Động lực làm việc của người lao động
Công ty TMHH MTV Hưng Vượng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 133 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động; Chương 2.Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Hưng Vượng; Chương 3.Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Hưng Vượng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9178
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThanhHieu.TT.pdfTóm tắt367.77 kBAdobe PDFView/Open
PhanThanhHieu.TV.pdfToàn văn1.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.