Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9177
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng điện tiết kiệm của người dân tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Viết Quang
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Sử dụng điện tiết kiệm
Tiết kiệm năng lượng
Nhân tố ảnh hưởng
Người dân
Thành phố Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9177
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVietQuang.TT.pdfTóm tắt246.95 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVietQuang.TV.pdfToàn văn1.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.