Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9175
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của người lao động trong công việc tại Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam
Authors: Đoàn, Tiến Song
Advisor: Lê, Thế Giới, PGS.TS.
Keywords: Hài lòng của người lao động
Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 117 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghiên cứu sự hài lòng trong công việc của người lao động; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9175
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanTienSong.TT.pdfTóm tắt772.02 kBAdobe PDFView/Open
DoanTienSong.TV.pdfToàn văn2.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.