Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9171
Title: Quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đất Quảng quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Ngọc Hiền
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Quản trị chi phí trong doanh nghiệp
Công ty CP Đất Quảng
Quận Hải Châu
Thành phố Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 145 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị chi phí trong doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng công tác quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đất Quảng; Chương 3.Hoang thiện quản trị chi phí tại Công ty CP Đất Quảng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9171
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiNgocHien.TT.pdfTóm tắt229.87 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiNgocHien.TV.pdfToàn văn1.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.