Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9168
Title: Phát triển chương trình du lịch sinh thái tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lữ hành Khoa Trần, Hội An
Authors: Lê, Hà Anh Tuyết
Advisor: Lê, Thế Giới, PGS.TS.
Keywords: Phân tích thị trường
Nhu cầu khách hàng
Đối thủ cạnh tranh
Chiến lược kinh doanh
Sản phẩm du lịch sinh thái
Công ty TNHH Lữ hành Khoa Trần, Hội An
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 99 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phát triển sản phẩm dịch vụ; Chương 2.Thực trạng phát triển chương trình du lịch sinh thái tại Công ty TNHH Lữ hành Khoa Trần Hội An; Chương 3.Phát triển chương trình du lịch sinh thái tại Công ty TNHH Lữ hành Khoa Trần Hội An.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9168
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeHaAnhTuyet.TT.pdfTóm tắt232.58 kBAdobe PDFView/Open
LeHaAnhTuyet.TV.pdfToàn văn1.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.