Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9165
Title: Giải pháp hoàn thiện mô hình kinh doanh cho Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng
Authors: Chu, Thị Phương Thảo
Advisor: Đặng, Văn Mỹ, TS.
Keywords: Mô hình kinh doanh siêu thị
Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 114 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về mô hình kinh doanh siêu thị; Chương 2.Phân tích thực trạng mô hình kinh doanh của Siêu thị Co.opMart ở Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện mô hình kinh doanh của Siêu thị Co.opMart ở Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9165
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChuThiPhuongThao.TT.pdfTóm tắt757.98 kBAdobe PDFView/Open
ChuThiPhuongThao.TV.pdfToàn văn1.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.